KVALITETA I OKOLIŠ

ISO 9001_2015 - HR
ISO 14001_2015 - HR

AD 2000 HP 0

Cert_AD2000_EN

EN ISO 3834-2

Cert_3834_2

EN 1090-1

EN 1090-2

Uprava na svim razinama promiče sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u koji uključuje sve zaposlenike.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integralni je dio svih procesa stvaranja vrijednosti: od planiranja, razvoja, proizvodnje, zajedničkih poslova, pa sve do isporuke gotovih proizvoda kupcima.

Učinkovit sustav upravljanja kvalitetom i okolišem zajedničko je opredjeljenje i obveza svih zaposlenika.

Politika kvalitete i upravljanja okolišem u skladu je s misijom EKO MEĐIMURJA d.d. – cjelokupno svoje znanje i iskustvo ulažemo u stvaranje proizvoda i usluga koji su u skladu sa definiranim zahtjevima kvalitete i funkcionalnosti, a odnose se na razvoj, proizvodnju i prodaju:

• procesne, energetske i plinske opreme

• zavarenih konstrukcija, strojeva i uređaja

• kabina, rezervoara, šasija i drugih dijelova za građevinske strojeve

• razvoj i proizvodnju opekarskih proizvoda

• prodaju građevinskog materijala

Smatramo da osiguranje kvalitete u procesu stvaranja proizvoda nije moguće ostvariti samo krajnjom kontrolom. Svijest o kvaliteti mora biti usmjerena na prevenciju nastanka grešaka, kako bi se spriječile pogreške u procesu nastajanja. Osnovna misao, da se kvaliteta ne može dobiti provjerom nego proizvodnjom mora biti vodilja svakodnevno svim radnicima. Nema alternative za kvalitetu.

KONZISTENTNO PROVOĐENJE POLITIKE KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM OMOGUĆUJE NAM:

 ispunjavanje osnovnog strateškog cilja: isporučiti proizvod ili uslugu koja ispunjava sve zahtjeve kvalitete, funkcionalnosti i troškova

• stalni nadzor te konstantno unapređenje svih procesa što pomaže pravovremenom otkrivanju nesukladnosti i njihovom uklanjanju kao i otkrivanju i eliminiranju uzroka

• primjerenu i učinkovitu organizaciju u kojoj se prati, prepoznaje i nagrađuje kvalitetan rad na zadovoljstvo svih zaposlenika;

• konstantno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih na svim područjima i otvaranje mogućnostI za ostvarivanje svih individualnih potencijala (kako bi bili kompetentni za izvođenje zadataka koji su im  povjereni te svjesni utjecaja svojeg rada na kvalitetu proizvodnog procesa, samog proizvoda kao i  djelovanja na okoliš)

• stalno ulaganje u inovacije, razvoj i nove tehnologije, brigu za okoliš i racionalno korištenje energije;

• planiranje, praćenje i racionalizaciju troškova;

Pratimo, analiziramo i optimiziramo troškove na svim područjima i u svim procesima kako bi se prilagodili sve većim zahtjevima tržišta. Posjedujemo certifikate proizvodnje koji nam omogućuju da pratimo trendove sa zahtjevima tržišta.

POLITIKOM KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM UPRAVA SE OBVEZUJE:

• poštivati i ispunjavati zakonsku regulativu

• sprječavati nesreće i smanjiti utjecaj na okoliš, a u isto vrijeme povećati pozitivan utjecaj na društvo u cjelini

• konstantno poboljšavati  sustav radi prevencije onečišćenja

• pridonositi održivom razvoju djelujući odgovorno, uzimajući u obzir utjecaj našeg svakodnevnog poslovanja na okoliš

 Svojom privrženošću ovoj politici Uprava stvara ambijent i osigurava resurse za realizaciju zacrtanih ciljeva.

Politika kvalitete i upravljanja okolišem predstavlja okosnicu i nit vodilju za utvrđivanje ciljeva učinkovitog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Download