TRANSPORTNI SISTEMI

TRANSPORTNI SISTEMI

Transportni sistemi (tračni i koritasti transporteri) mogu biti isporučeni u potpunosti sklopljeni, djelomično sklopljeni ili pak rastavljeni u dijelove. Osim dijelova transportera, u mogućnosti smo pribaviti i sve ostale dijelove, tako da kupcu možemo isporučiti potpuno funkcionalan gotov proizvod spreman za ugradnju. Površine proizvoda iz pojedinačne i serijske proizvodnje, mogu prema želji kupca biti pocinčane ili lakirane.