EKO MEĐIMURJE d.d. kontinuirano radi na povećanju produktivnosti i efikasnosti, kako bi održavalo konkurentnost na regionalnom i globalnom tržištu. U skladu s tim nastojanjima u suradnji sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje iz Zagreba te pod stručnim vodstvom prof. dr. sc. Nedeljka Štefanića, u EKO MEĐIMURJU d.d. smo krenuli sa uvođenjem principa i alata LEAN PROIZVODNJE, koji će pridonijeti postizanju naše poslovne izvrsnosti.
Radi se zapravo o konceptu upravljanja proizvodnjom na način da se stvara točno određena i ciljana vrijednost, odnosno proizvod ili usluga za kupca sa što manje zaliha, proizvodnih kapaciteta, kapitala, ljudskog rada, neispravnih proizvoda, zastoja, čekanja i svega što “ne dodaje vrijednost” proizvodu ili usluzi. Dakle, upravljanje po LEAN principima znači stvaranje veće vrijednosti za kupca sa što manje resursa.
Suvremeni uvjeti poslovanja na globalnom tržištu na kojem poslujemo, karakterističnom po naglim i brzim promjenama u neizvjesnom i turbulentnom okruženju, što zahtjeva učinkovito upravljanje koje se temelji na stvarnim potrebama kupca. Tako u centar svih svojih razmišljanja i akcija, EKO MEĐIMURJE d.d. opet stavlja želje i potrebe svojih kupaca, kojima će prilagoditi cjelokupno svoje poslovanje.