KVALITETA I OKOLIŠ

ISO 9001_2015 - HR
ISO 14001_2015 - HR

AD 2000 HP 0

Cert_AD2000_EN

EN ISO 3834-2

Cert_3834_2

EN 1090-1

EN 1090-2

Uprava na svim razinama promiče sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u koji uključuje sve zaposlenike.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem integralni je dio svih procesa stvaranja vrijednosti: od planiranja, razvoja, proizvodnje, zajedničkih poslova, pa sve do isporuke gotovih proizvoda kupcima.

Učinkovit sustav upravljanja kvalitetom i okolišem zajedničko je opredjeljenje i obveza svih zaposlenika.

Politika kvalitete i upravljanja okolišem u skladu je s misijom EKO MEĐIMURJA d.d. – cjelokupno svoje znanje i iskustvo ulažemo u stvaranje proizvoda i usluga koji su u skladu sa definiranim zahtjevima kvalitete i funkcionalnosti, a odnose se na razvoj, proizvodnju i prodaju:

• procesne, energetske i plinske opreme

• zavarenih konstrukcija, strojeva i uređaja

• kabina, rezervoara, šasija i drugih dijelova za građevinske strojeve

• razvoj i proizvodnju opekarskih proizvoda

• prodaju građevinskog materijala

Smatramo da osiguranje kvalitete u procesu stvaranja proizvoda nije moguće ostvariti samo krajnjom kontrolom. Svijest o kvaliteti mora biti usmjerena na prevenciju nastanka grešaka, kako bi se spriječile pogreške u procesu nastajanja. Osnovna misao, da se kvaliteta ne može dobiti provjerom nego proizvodnjom mora biti vodilja svakodnevno svim radnicima. Nema alternative za kvalitetu.

KONZISTENTNO PROVOĐENJE POLITIKE KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM OMOGUĆUJE NAM:

 ispunjavanje osnovnog strateškog cilja: isporučiti proizvod ili uslugu koja ispunjava sve zahtjeve kvalitete, funkcionalnosti i troškova

• stalni nadzor te konstantno unapređenje svih procesa što pomaže pravovremenom otkrivanju nesukladnosti i njihovom uklanjanju kao i otkrivanju i eliminiranju uzroka

• primjerenu i učinkovitu organizaciju u kojoj se prati, prepoznaje i nagrađuje kvalitetan rad na zadovoljstvo svih zaposlenika;

• konstantno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih na svim područjima i otvaranje mogućnostI za ostvarivanje svih individualnih potencijala (kako bi bili kompetentni za izvođenje zadataka koji su im  povjereni te svjesni utjecaja svojeg rada na kvalitetu proizvodnog procesa, samog proizvoda kao i  djelovanja na okoliš)

• stalno ulaganje u inovacije, razvoj i nove tehnologije, brigu za okoliš i racionalno korištenje energije;

• planiranje, praćenje i racionalizaciju troškova;

Pratimo, analiziramo i optimiziramo troškove na svim područjima i u svim procesima kako bi se prilagodili sve većim zahtjevima tržišta. Posjedujemo certifikate proizvodnje koji nam omogućuju da pratimo trendove sa zahtjevima tržišta.

POLITIKOM KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM UPRAVA SE OBVEZUJE:

• poštivati i ispunjavati zakonsku regulativu

• sprječavati nesreće i smanjiti utjecaj na okoliš, a u isto vrijeme povećati pozitivan utjecaj na društvo u cjelini

• konstantno poboljšavati  sustav radi prevencije onečišćenja

• pridonositi održivom razvoju djelujući odgovorno, uzimajući u obzir utjecaj našeg svakodnevnog poslovanja na okoliš

 Svojom privrženošću ovoj politici Uprava stvara ambijent i osigurava resurse za realizaciju zacrtanih ciljeva.

Politika kvalitete i upravljanja okolišem predstavlja okosnicu i nit vodilju za utvrđivanje ciljeva učinkovitog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Download

Korištenjem stranice eko.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies) Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close