Kao društveno odgovorna tvrtka, EKO MEĐIMURJE d.d. prepoznaje svoje obaveze prema zajednici u kojoj posluje i dio svojih resursa uvijek daje u korist različitih socijalnih programa na lokalnoj i nacionalnoj razini. Budući da se bliži vrijeme blagdana i darivanja želimo pomoći  projekte s područja Međimurske županije koji su usmjereni na brigu i poboljšanje uvjeta života djece te koji će u konačnici izmamiti osmjeh na dječja lica i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

 

EKO MEĐIMURJE d.d. raspisuje natječaj za donacije za 2015. godinu, u ukupnoj vrijednosti 30.000 kuna.

 

Projekti za koje se traži donacija, moraju za cilj imati poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju.

Kriteriji za odabir:

  • usredotočenost na djecu
  • važnost za lokalnu zajednicu
  • kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta

Uvjeti i pravila:

– sudionik mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj

– sudionik mora biti neprofitna organizacija  ili ustanova

– svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt

– projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji možete preuzeti OVDJE

– uz prijavu je potrebno priložiti izvod o registraciji pravne osobe i financijsku razradu  projekta koji  se prijavljuje

– nepotpuno ispunjena prijava neće se razmatrati

– odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi u roku od 6 mjeseci

 

Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja. Natječaj je otvoren do 11.12.2015. godine. Prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati.

Prijave se primaju elektronskim putem na e-mail adresu donacije@eko.hr ili poštom na adresu: EKO MEĐIMURJE d.d. s naznakom: natječaj za donaciju Braće Radić 37, Šenkovec 40 000 Čakovec

Rezultati natječaja bit će objavljeni putem medija i na web stranici EKO MEĐIMURJA d.d. www.eko.hr, a predlagatelji odabranog projekata bit će obaviješteni pisanim putem.

Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se na e-mail: donacije@eko.hr.