Dio svojih resursa uvijek doniramo projektima koji pomažu zajednici u kojoj živimo i radimo, a posebno nas raduje kada uz našu pomoć djeca dobiju još više mogućnosti za razvoj svih svojih potencijala kroz edukaciju, sport i sve vrste kreativnog i umjetničkog stvaralaštva.

Budući da se bliži vrijeme blagdana i darivanja, želja nam je da podržimo projekte s područja Međimurske županije koji su usmjereni na brigu i poboljšanje uvjeta života djece te stoga

EKO MEĐIMURJE d.d. raspisuje natječaj za donacije za 2023. godinu.

Projekti za koje se traži donacija, moraju za cilj imati poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju, a kriteriji za odabir su slijedeći:

– USREDOTOČENOST NA DJECU

– VAŽNOST ZA LOKALNU ZAJEDNICU

– KVALITETA I ORIGINALNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

– sudionik mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj

– sudionik mora biti neprofitna organizacija ili ustanova

– svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt – projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji je dostupan OVDJE

– uz prijavu je potrebno priložiti izvod o registraciji pravne osobe i financijsku razradu projekta koji se prijavljuje

– nepotpuno ispunjena prijava neće se razmatrati

– odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi u roku od 6 mjeseci

– prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja

Natječaj je otvoren do 11.12.2023. godine. Prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati.

Prijave se primaju elektronskim putem na e-mail adresu donacije@eko.hr ili poštom na adresu:

EKO MEĐIMURJE d.d. s naznakom: natječaj za donaciju Braće Radić 37, Šenkovec 40000 Čakovec

Rezultati natječaja bit će objavljeni putem medija i na web stranici EKO MEĐIMURJA d.d. www.eko.hr

Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se na e-mail: donacije@eko.hr.