PLINSKI FILTRI

PLINSKI FILTRI

Strujanjem plina kroz cjevovode plin sa sobom nosi razne nečistoće koje mogu biti njegov sastavni dio, no mogu se nalaziti u cjevovodu i uslijed korozije metala ili pak zbog neispuhivanja sustava prije same eksploatacije. Nečistoće nošene plinom mogu oštetiti uređaje u mjerno-regulacijskim stanicama.
Ugradnjom ZFG i ZEFG filtara ispred regulatora tlaka i mjerne opreme zadržati ćemo nečistoće nošene plinom i spriječiti oštećenje spomenutih uređaja.
Naime, plin koji struji cjevovodom, nakon ulaska u filtar, mora proći kroz uložak košarice filtra koji sprječava krutim česticama daljnje strujanje s plinom. Krute čestice padaju na dno tijela filtra, a sitna prašina ostaje na ulošku košarice filtra.
ZFG i ZEFG filtri mogu se koristiti za prirodni (zemni) plin, zrak, propan i sve nekorozivne plinove.

Download