U EKO MEĐIMURJU sve je više žena koje koje prkose stereotipima i uspješno obavljaju različite poslove u metalskoj proizvodnji: od zavarivanja, lakiranja do montaže i pakiranja. Na prekvalifikacuju i obuku za ova vrlo tražena zanimanja, potaknuli su ih znatno bolji…