Uz želje da Vam predstojeći blagdani budu radosni, a nova godina uspješna, objavljujemo rezultate natječaja za donacije ustanovama i udrugama koje provode  projekte kojima je osnovna svrha poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju. Radujemo se što možemo doprinijeti realizaciji ovih korisnih…